connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Lactase / แล็กเทส

เอนไซม์แล็กเทส หรือ บีตา-กาแล็กโทสิเดส (beta-galactosidase) เป็นเอนไซม์ (enzyme) ที่เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์
น้ำตาลแล็กโทส (lactose) ทำให้ได้น้ำตาลกลูโคส (
glucose) 1 โมเลกุล และน้ำตาลกาแล็กโทส (galactose) 1 โมเลกุล

พบในสัตว์ที่ยังไม่หย่านม คนที่เลิกดื่มน้ำนมเป็นเวลานาน เอนไซม์นี้จะหายไป เมื่อกลับมาดื่มน้ำนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์นม
ร่างกายจะไฮโดรไลซ์น้ำตาลแล็กโทสไม่ได้ ทำให้มีอาการท้องเสีย เรียกว่า
lactose intolerance(เข้าชม 1,145 ครั้ง)

สมัครสมาชิก