Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nicholas Appert / นิโคลัสแอปเปิร์ต

นิโคลัส แอปเปิร์ต (Nicolus Appert) เป็นพ่อครัว ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวิธีการผลิตอาหารกระป๋อง (canning) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการผลิตอาหารกระป่อง (father of canning) เขาได้รับรางวัลจากรัฐบาลฝรั่งเศส ในปีค.ศ. 1809 ซึ่งในขณะนั้นมีนโปเลียน เป็นผู้ปกครอง ได้ตั้งรางวัล 12,000 ฟรังส์ สำหรับผู้ที่คิดค้นวิธีการเก็บถนอมอาหารเพื่อใช้สำหรับกองทัพ วิธีการของ แอปเปิร์ต คือบรรจุอาหารในขวดแก้วปากกว้าง (jar) และปิดให้แน่น ด้วยจุกคอร์ก เคลือบด้วยไข (wax) แล้วนำไปต้มในน้ำเดือด

 (เข้าชม 1,165 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก