Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bacteriological Analytical Manual

Bacteriological Analytical Manual เรียกย่อว่า BAM เป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรีย(เข้าชม 979 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก