connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Aspartate / แอสพาร์เทต

เป็นเกลือของกรดแอสพาร์ติก โดยหมู่ -COOH ในโมเลกุลของกรดแอสพาร์ติกสามารถทำปฏิกิริยากับด่างได้(เข้าชม 1,423 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก