connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Aspartic acid / กรดแอสพาร์ติก

เป็นกรดแอมิโน (amino acid) ที่เป็นมีประจุลบ ชอบน้ำมาก ละลายได้ดีในน้ำ และจับกับน้ำได้ดีมาก มีสมบัติเป็นกรด ได้จากการไฮโดรไลซ์ (hydrolyse) กรดแอมิโนแอสพาราจีน (asparagine)

ในแง่โภชนาการกรดแอสพาร์ติก เป็นกรดแอมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ จัดเป็นกรดแอมิโนที่ไม่จำเป็น (non essential amino acid)

กรดแอสพาร์ติกเป็นส่วนประกอบสำคัญของแอสพาร์เทม (aspartame) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้แคลอรี่ต่ำ(เข้าชม 3,050 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก