Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Centrifugation

การเหวี่ยงด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โดยการใช้เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifuge)

ดูรายละเอียดที่ centrifuge(เข้าชม 1,327 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก