connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Centrifugation

การเหวี่ยงด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โดยการใช้เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifuge)

ดูรายละเอียดที่ centrifuge(เข้าชม 1,327 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก