connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mlost probable number / MPN

วิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารโดยวิธีการประมาณ (estimation) จำนวนเชื้อในอาหาร ใช้กับอาหารที่มีความหนาแน่นของเชื้อน้อย ใช้ในการตรวจวิเคราห์จำนวนแบคทีเรีย เช่น
คลอริฟอร์ม (
coliform) ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus

มีหน่วยเป็น MPN/g หรือ MPN/ml

ตัวอย่างเช่น มาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ ของเนื้อหอยแมงภู่สด (green mussel) กำหนดให้ปริมาณสูงสุด ของ Escherichia coli ไม่เกิน 3.6 MPN/g,
Staphylococcus aureus  ไม่เกิน 100 MPN/g

Embarassedแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม(เข้าชม 2,965 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก