connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

chestnut / เกาลัด

เกาลัด เป็นผลของไม้ต้นขนาดเล็กมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sterculia nobilis Smith อยู่ในในวงศ์ Sterculiaceae จัดเป็น tree nuts ส่วนที่ใช้รับประทานคือเมล็ดภายในผล ซึ่งเปลือกผลหนา เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดมีผิวเกลี้ยง สีน้ำตาลแกมแดง เนื้อภายในมีสีขาวหรือสีครีมอ่อนๆ

chestnut

เกาลัด (chestnut) จัดอยู่ในกลุ่ม tree nuts ซึ่งเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ (food allergen) อาหารที่มีเกาลัดเป็นส่วนประกอบจะต้องระบุอยู่ในฉลาก (food labelling)

chestnut

 

เกาลัดเป็นนัทที่มีลักษณะแตกต่างจากนัทชนิดอื่น คือเป็นนัทที่มีความชื้นค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 50 ทำให้เสื่อมเสียได้ง่ายจากเชื้อรา นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของไขมันต่ำเพียงร้อยละ 2.27 และมีคาร์โบไฮเดรตสูงประมาณร้อยละ 40.45 สามารถทำให้สุกด้วยการต้ม หรืออบ หรือคั่ว โดยทั่วไปไม่นิยมคั่วหรืออบหรือทอดแล้วโรยเกลือเหมือนนัทชนิดอื่น แต่นิยมคั่วในกระทะทรายร้อน แล้วจำหน่ายทันที เกาลัดดิบสามารถเก็บรักษาได้โดยการบรรจุในน้ำในขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือเก็บรักษาโดยวิธีแช่เยือกแข็ง เกาลัดจะมีเป็นช่วงๆ ตามฤดูกาล โดยทั่วไปผลผลิตมีน้อย ยังไม่มีการขยายการผลิตมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ มีมูลค่าต่ำและเป็นอาหารที่เสื่อมเสียได้ง่าย ไม่คุ้มกับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน

 (เข้าชม 1,282 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก