connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Liquid carbondioxide / คาร์บอนไดออกไซด์เหลว

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นรูปแบบหนึ่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสถานะเป็นของเหลวที่ความดันสูงกว่า 5.1 atm
หากความดันต่ำกว่านี้ จะไม่มีสถานะเป็นของเหลว และจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -78 องศาเซลเซียส เรียกว่า น้ำแข็งแห้ง (dry ice)(เข้าชม 1,470 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก