Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nanometer / นาโนเมตร

หน่วยวัดระยะทางหรือขนาด มีค่าเท่ากับ 10-9 เมตร(เข้าชม 624 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก