Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sport drink / เครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายหรือนักกีฬา

เป็นเครื่องดื่มท่ีให้พลังงาน มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด เพื่อช่วยให้ผู้ที่ออกกำลังกายและนักกีฬาสามารถมีสารอาหารท่ีให้พลังงาน วิตามิน  และแร่ธาตุทดแทนที่ร่างกายสูญเสียไประหว่างออกกำลังกาย(เข้าชม 547 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก