Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Limitting amino acid / กรดแอมิโนจำกัด

กรดแอมิโนจำกัด (limiting aminoacid) หมายถึง กรดแอมิโน (amino acid) ซึ่งเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) ต่อร่างกายที่ขาดไป หรือมีปริมาณน้อยที่สุดในอาหารบางชนิด ทำให้อาหารนั้นไม่เป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ เช่น

 (เข้าชม 754 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก