connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Grey mold rod / การเน่าด้วยราสีเทา

การเสื่อมเสียของผักผลไม้ ด้วยเชื้อรา Botrytis cinerea ซึ่งสร้างกลุ่มใยรา (mycelium) ซึ่งมีสีเทา เกิดเมื่อสิ่งแวดล้อม
ที่เก็บรักษาผักผลไม้ มีความชื้นสัมพัทธ์ (
relative humidity) และอุณหภูมิค่อนข้างสูง เชื้อราชนิดนี้เข้าสู่ผักผลไม้ทาง
รอยแตก หัก ช้ำ หรือบาดแผล ซึ่งจากการเสียหายทางกล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม(เข้าชม 674 ครั้ง)

สมัครสมาชิก