Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Drink through lid / ฝาถ้วยซึ่งดื่มได้

ฝาถ้วยซึ่งดื่มได้โดยไม่ต้องเปิดฝา โดยดื่มทางพวย (spout) ซึ่งเจาะเป็นรูสำหรับดื่มได้โดยตรง(เข้าชม 575 ครั้ง)

สมัครสมาชิก