Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Water spray retort

Water spray retort หมายถึงหม้อฆ่าเชื้อ (retort) ที่ใช้เพื่อการผลิตอาหารกระป๋องโดยใช้น้ำร้อนเสปรย์
เป็นตัวกลางให้ความร้อนภายใต้ความดัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ คือบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว เช่น
retort pouch

 

http://www.retorts.com

 (เข้าชม 2,112 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก