connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Molass / โมลาส

โมลาส (molass) หรือกากน้ำตาล น้ำเชื่อมหวาน เหนียว ข้น สีน้ำตาลไหม้ กลิ่นคาราเมล (caramel) เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล กากน้ำตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย (ดู sucrose)(เข้าชม 1,363 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก