connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Emulsification / การทำให้เกิดอิมัลชัน

การทำให้เกิดอิมัลชัน (emulsion) ด้วยการใช้แรงกล เพื่อให้ส่วนผสมของน้ำและน้ำมันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น เช่น การฮอโมจีไนซ์ (homogenization) หรือการใช้สารที่ช่วยให้อิมัลชันคงตัว (emulsifier)

 (เข้าชม 984 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก