connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cobalt 60 / โคบอลต์ 60

โคบอลต์ 60 (cobalt 60) คือ สารกัมมันตรังสี (radioactive material) เป็นธาตุโลหะคล้ายเหล็ก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 27 ผลิตจากโคบอลต์-59 ซึ่งเป็นธาตุเสถียรที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่เมื่อจับยึดนิวตรอนไว้จะกลายเป็นโคบอลต์-60 ซึ่งเป็นไอโซโทป    รังสีที่ให้รังสีบีตาและรังสีแกมมา มีครึ่งชีวิต 5.3 ปี เนื่องจากสามารถผลิตได้ในปริมาณมากๆ ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก จึงนิยมใช้อย่างแพร่หลายสำหรับเป็นต้นกำเนิดรังสีในการแพทย์ และการเกษตร

รังสีแกมมา (gamma ray) ที่ได้จากโคบอลต์ 60 ใช้เพื่อการฉายรังสีอาหาร (food irradiation) ซึ่งเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) วิธีหนึ่ง(เข้าชม 2,183 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก