connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Margarine / มาร์การีน

มาร์การีน (margarine) หรืออาจเรียกว่า เนยเทียม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันพืช (vegetable oil) ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ซึ่งมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) สูง และมีสถานะเป็นของเหลว หรือกึ่งเหลวที่อุณหภูมิห้อง นำมาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) ทำให้มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมากขึ้น และเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของเหลวกึ่งแข็ง ที่สามารถปาดได้

มาร์การีนจัดเป็นอิมัลชัน (emulsion) ชนิดน้ำ-ใน-น้ำมัน (water-in-oil emulsion) มีเนื้อสัมผัส (texture) คล้ายเนย มีการเติมเกลือ สีผสมอาหาร วิตามิน เพื่อให้มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับเนย (butter) ซึ่งผลิตจากไขมันนม หากเป็น

มาร์การีนที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชันจะมีกรดไขมันชนิดแทรนส์ปนอยู่ด้วย ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการไฮโดรจีเนชัน ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ใช้มาร์การีนเป็นส่วนผสม ร่างกายจะได้รับกรดไขมันชนิดแทรนส์ จึงไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มากเกินไป

วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักมากกว่า ร้อยละ 90 เป็นน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์ม    โอเลอิน (palm olein) น้ำมันปาล์มสเตียริน น้ำมันมะพร้าว ส่วนผสมอื่น คือ เกลือไอโอดีน แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เจือสีธรรมชาติ มีส่วนผสมของอิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) เช่น เลซิทิน (lecithin) จากถั่วเหลือง

 

มาร์การีน เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) โดยใช้ทดแทน เนย (butter) ในสูตร เช่น

  • เค้ก (cake)
  • ขนมปัง (bread)
  • คุ้กกี้ (cookie)


(เข้าชม 5,395 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก