connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Organic acid / กรดอินทรีย์

เป็นสารอินทรีย์ที่มีฤทธิ์เป็นกรด พบในอาหารทั่วไปตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการหมัก (fermentation) ใช้ในการถนอมอาหาร (food preservation) เพื่อปรับค่า pH ของอาหารให้เป็นอาหารปรับกรด (acidified food) หรือใช้เป็นสารกันเสีย (preservative) ป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (food spoilage) และจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

กรดอินทรีย์ที่สำคัญในอาหาร ได้แก่(เข้าชม 4,798 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก