Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thermal Death Time

การทดลองเพื่อหา การต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ (ดูที่ D value)(เข้าชม 1,080 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก