Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Steam retort

Steam retort อาจเรียกว่า saturated steam retort เป็น รีทอร์ต (retort) หรือ หม้อฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้ออาหารด้วยความร้อน
(
thermal processing) ใช้ฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ที่ปิดผนึกสนิท (hermectically sealed container) โดยเฉพาะ
สำหรับอาหาร นกลุ่มกรดต่ำ (
low acid food) ซึ่งต้องการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เพื่อการฆ่าเชื้อระดับ
commercial sterilization

Steam retort เป็นชนิดของหม้อฆ่าเชื้อที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก หม้อฆ่าเชื้อชนิดนี้ใช้ไอน้ำอิ่มตัว
(
saturated steam) ภายใต้แรงดัน เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ระหว่างการฆ่าเชื้ออาหารไอน้ำอิ่มตัว (saturated steam)
ภายใน steam retort เมื่อสัมผัสกับบรรจุภัณฑ์ จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (condensate) และคายความร้อนแฝง (
latent heat)
ให้กับบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สำหรับ steam retort ต้องทนต่อแรงดันได้ดี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมใช้ ได้แก่ กระป๋องโลหะ (can)

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 (เข้าชม 3,176 ครั้ง)

สมัครสมาชิก