connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Shelf stable food / อาหารที่เก็บรักษาได้นาน

Shelf stable food หมายถึง อาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน โดยไม่ต้องแช่เย็น (cold storage)
หรือแช่เยือกแข็ง (freezing)

 

 

Reference

 (เข้าชม 598 ครั้ง)

สมัครสมาชิก