connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Saponification number / ค่าซาพอนนิฟิเคชัน

ค่าซาพอนนิฟิเคชัน (saponification number หรือ saponification value ,S.V.) คือ จำนวนมิลลิกรัมของด่าง เช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ในทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ในไขมัน หรือน้ำมัน (เรียกว่า ปฏิกิริยา saponification) อย่างสมบูรณ์ จำนวน 1 กรัม ได้เป็นสบู่ ซึ่งเป็นเกลือของกรดไขมัน (fatty acid) 3 โมเลกุลและกลีเซอรอล

 

ปฏิกิริยา saponification

ที่มา http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/topic8/fat.html

ค่าซาพอนนิฟิเคชัน (saponification number) ใช้เป็นค่าที่ใช้ขนาดโมเลกุล หรือน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ หากน้ำมันที่มีค่าซาพอนนิฟิเคชันสูง แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำมาก จึงมีจำนวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยน้ำหนักเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องใช้ด่างเป็นจำนวนมากในการไฮโดรไลซ์ ทำนองเดียวกันถ้าค่าซาพอนนิฟิเคชันต่ำ แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้ำหนักโมเลกุลมาก จึงมีจำนวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ ต่อหน่วยน้ำหนักเป็นจำนวนน้อย ทำให้ใช้ด่างน้อยในการทำปฏิกิริยา

ค่าซาพอนนิฟิเคชันของน้ำมันพืชและไขมันที่ใช้บริโภคบางชนิด

ชนิดของน้ำมัน/ไขมัน

ค่าซาพอนนิ

ฟิเคชั่น

น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) 248-285
เนย (butter)

210-233

น้ำมันปาล์ม (palm oil) 190-209

น้ำมันฝ้าย

ไขแกะ

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันงา

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน

193

192-193

191

192

191

น้ำมันข้าวโพด

น้ำมันมะกอก

น้ำมันถั่วเหลือง

น้ำมันมัสตาร์ด

191

190

190

170

 

 

Reference

 (เข้าชม 5,554 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก