connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mucor / มิวคอร์

มิวคอร์ (Mucor) เป็นชื่อ genus ของรา (mold) ในไฟลัม (phylum) ไซโกมัยโคตา Zygomycota

 • เส้นใยไม่มีผนังกั้น (non septate hypha)
 • สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ทั้งแบบอาศัยเพศ และแบบไม่อาศัยเพศ
 • สปอร์แบบอาศัยเพศ เรียกว่า Zygospore
 • สร้างสปอร์ไม่อาศัยเพศ เรียกว่า สปอร์แรงจิโอฟอร์ sporangiopore
 • เส้นใย (hypha) ของ Mucor มักมีสีขาวหรือเทา ส่วนปลายมีคอลูเมลลา กลม หรือทรงกระบอก
 • สปอร์มีสีน้ำตาลหรือดำ
 • ต่างจาก Rhizopus คือ ไม่สร้าง rhizoid และ stolons

 

เส้นใยไม่มีผนังกั้น บนส่วนของเส้นใยที่เติบโตบนอาหารสปอร์แรงจิโอฟอร์อาจแตกแขนงหรือไม่แตกแขนง สปอร์แรงเจียมอยู่ที่ปลาย ภายใน
มีสปอร์แรงจิโอสปอร์ ผิวเรียบ รูปกลมหรือรี ไม่มีสี รากลุ่มนี้ไม่มีไรซอยด์ ที่ฐานของสปอร์แรงจิโอฟอร์ ไม่มีสโตลอนและสปอร์แรงจิโอล
เจริญเติบโตรวดเร็ว ลักษณะโคโลนีฟูคล้ายสำลี บางชนิดสร้างไซโกสปอร์สีดำ

 

ความสำคัญต่ออาหาร

Mucor มีความสำคัญต่ออาหาร คือ

1.  Mucor เป็นสาเหตุทำให้อาหารเกิดเน่าเสีย (microbial spoilage) เช่น การเสื่อมเสียของน้ำนม การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของไข่ การเสื่อมเสียของผัก เน่าเสียโดยจะเจริญที่ผิวของอาหาร เช่น M.silvaticus เจริญได้ในแตงกวา

2.  Mucor บางชนิดใช้ในการหมัก (fermentation) เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์

 • ผลิต กรดอินทรีย์ เช่น กรดฟูมาริก กรดแลคติก
 • M. miechei ใช้ในการผลิตเอนไซม์เรนเนท (rennet) ซึ่งใช้ในการผลิตเนยแข็ง
 • การหมักอาหารพื้นเมือง
 • การหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage)


(เข้าชม 5,074 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก