connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rock salt / เกลือสินเธาว์

เกลือสินเธาว์เป็นเกลือที่ได้จากการต้มน้ำเกลือจากบ่อเกลือภูเขา แล้วนำมาเติมสารไอโอดีน ในอัตราส่วน เกลือ 6 กิโลกรัมต่อไอโอดีนผง 0.50 กรัม หรือ เกลือ 6 กิโลกรัมต่อไอโอดีนเข้มข้น (น้ำ) 15 ซีซีหรือมิลลิลิตร

เกลือสินเธาว์เป็นเกลือที่เหมาะสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม เพราะมีความชื้น แมกนีเซียม และแคลเซียม ค่อนข้างต่ำ(เข้าชม 880 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก