connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Trans fatty acid / กรดไขมันชนิดแทรนส์

กรดไขมันชนิดแทรนส์เป็นกรดไขมัน (fatty acid) ประเภทกรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) ที่มีพันธะคู่ (double) 

อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง อยู่ในรูปแบบแทรนส์ (trans configuration)

 

อาหารที่มีกรดไขมันชนิดแทรนส์

กรดไขมันชนิดทแรนส์ โดยปกติไม่พบในธรรมชาติ เพราะในธรรมชาติพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดซิส  (-cis)

ส่วนใหญ่กรดไขมันชนิดแทรนส์เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอาหาร เช่น น้ำมันพืช (vegetable oil)  ซึ่งผ่านกระบวนการ
เติมไฮโดรเจน (
hydrogenation) หรือเติมไฮโดรเจนบางส่วน (patially hydrogenation) เพื่อมีสมบัติที่เปลี่ยนไป เช่น
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของกึ่งแข็งเนื่องจาก มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น เช่น ทำน้ำมันพืชให้เป็นเนยเทียม (m
argarine)
หรือเนยขาว (s
hortening) ทำให้น้ำมันเหม็นหืนยากขึ้น เพราะต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน มีโครงสร้างและสมบัติใกล้
เคียงกับกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (
saturated fatty acid)

ไขมันชนิดแทรนส์ พบใน มาการีน (เนยเทียม) เนยขาว แครกเกอร์ ลูกกวาด อาหารขบเคี้ยว อาหารทอด ขนมอบ (bakery)

อันตรายจากกรดไขมันชนิดแทรนส์

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า การบริโภคไขมันอิ่มตัวไขมันชนิดแทรนส์ มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับกรดไขมันอิ่มตัว
(
saturated fatty acid)

  • เป็นสาเหตุของการเพิ่มระดับ Low-Density Lipoproteins (LDL-C) ซึ่งเป็นคอเรสเตอรอล (Cholesterol) ที่เป็นโทษ
    ต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Heart Disease) และลดคอเรสเตอรอลชนิด
    High-Density Lipoprotein (HDL-C) ซึ่งเป็นคอเรสเตอรอลที่ไม่ก่อโทษต่อสุขภาพ (HDL-C)
  • เพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์ และระดับลิโพโปรตีนเอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • มีผลต่เมแทบอลิซึมของกรดไขมันจำเป็น (essential fatty acid) และความสมดุลของโพสตราแกลนดิน
  • ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง

ที่มา: http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/lipids.htm(เข้าชม 1,753 ครั้ง)

สมัครสมาชิก