connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Longan / ลำไย

ลำไย (Longan) เป็นผลไม้ (fruit) มีชื่อวิทยาศาสตร์: Dimocarpus longan Lour. อยู่ในวงศ์ Sapindaceae เป็นผลไม้ที่
ปลูกในเขตกึ่งร้อน (subtropical fruit) ส่วนที่รับประทานคือเนื้อในผล ลำไยมีผลทรงกลม เปลือกสีน้ำตาลปนเหลืองหรือ
ปนเขียวผลสุกมีเปลือกสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมแดง ผิวเปลือกเรียบหรือเกือบเรียบ ภายในมีเนื้อขาวขุ่น หรือใสฉ่ำน้ำ
สีขาวอมชมพูขาวอมเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์

มาตรฐานสินค้าเกษตรของลำไย

สินค้า เลขที่ เล่มที่ วันที่ TH EN
ลำไย มกษ.1-2546 เล่ม 120ตอนพิเศษ 115ง วันที่2ต.ค.2546

 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลำไย

 • การลดอุณหภูมิ (pre-cooling) โดยแช่ในน้ำเย็นไหลผ่าน (hydro cooling) เพื่อลดปริมาณความร้อนภายในผลการหายใจ
  การลดอุณหภูมิของลำไยด้วยน้ำเย็นจะทำจนอุณหภูมิภายในผลลดลงเหลือประมาณ 13-15 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไป
  ทำให้สะเด็ดน้ำด้วยพัดลม
 • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์เพื่อรอการขนส่ง
  ลำไยมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์จากลำไย

 • ลำไยสดแช่เยือกแข็ง (freezing)
 • ลำไยกระป๋อง (canning)
 • ลำไยอบแห้ง (dehydration)

 

 

Referecne

http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/longan/longan2010.html

ใช้แสง"อินฟราเรด"อบแห้งลำไย ย่นเวลาเท่าตัว-คุณภาพเต็มร้อย

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,970 ครั้ง)

สมัครสมาชิก