connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Virus / ไวรัส

ไวรัส คือ จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมาก มีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย (bacteria) ยีสต์ (yeast) รา (mold) และสปอร์ของแบคทีเรีย
(bacterial spore)

ไวรัสที่สำคัญต่ออาหาร ได้แก่

 

ไวรัส

แหล่งอาหารที่พบ

ลักษณะอาการ

วิธีลดภาวะความเสี่ยง

Hepatitis A

น้ำ อาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat food) กุ้งดิบ หอยดิบ ปูดิบ ผักดิบ อาหารที่เตรียมด้วยมือ ทางเดินอาหารของมนุษย์ และอุจจาระ

มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับตับ และ ดีซ่าน

Norwalk and

Norwalk-like virus

กุ้งดิบ หอยดิบ ปูดิบ ผักดิบ สลัด ผลไม้ น้ำ ทางเดินอาหาร และน้ำที่มีการปนเปื้อน

มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง

Rotavirus

น้ำที่ไม่ได้รับการบำบัด ผักดิบ ผักสลัด อาหารทะเลดิบ ทางเดินอาหารของมนุษย์และน้ำที่มีการปนเปื้อน

มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง (บางครั้งเสียน้ำมาก)(เข้าชม 1,363 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก