connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Fruit nectar / เนกต้าผลไม้

เนกต้าผลไม้ ( fruit nectar ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ (fruit juice) ที่อาจมีการผสม น้ำเปล่า น้ำตาล (sugar) น้ำผลไม้เข้มข้น เนื้อผลไม้ ( fruit puree ) หรือ เนื้อผลไม้เข้มข้น ( concentrated fruit puree )

nectar อาจมีการเปลี่ยนสภาพเพราะจุลินทรีย์ แต่ต้องมิใช่เพราะการหมัก (fermentation)(เข้าชม 1,627 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก