connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sporangiospore / สปอร์แรงจิโอสปอร์

สปอร์แรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) คือสปอร์ของรา (mold) ซึ่งเป็นฟังไจ (fungi) ในไฟลัม Zygomycota ได้แก่ ไรโซปัส (Rhizopus) และ มิวคอร์ (mucor)

สปอร์แรงจิโอสปอร์ ซึ่งเป็นสปอร์แบบไม่มีเพศ เกิดจากปลายเส้นใยพองออกเป็นกระเปาะ แล้วต่อมามีผนังกั้นเกิดขึ้นภายใน กระเปาะจะมีผนังหนาและเจริญเป็นอับสปอร์ (sporangium) และมีก้านชูอับสปอร์ เรียกว่า sporangiophore

 

sporangiospore

รูปแสดงสปอร์แรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) ของราขนมปัง Rhizopus stolonifer

 

นิวเคลียสภายในอับสปอร์จะมีการแบ่งตัวหลายๆ ครั้งโดยมีส่วนของโปรโตพลาสซึมและผนังหนามาหุ้มกลายเป็นสปอร์ที่เรียกว่า sporangiospore จำนวนมากมาย

 (เข้าชม 2,461 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก