connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Knife peeling / การปอกเปลือกด้วยมีด

การปอกเปลือกด้วยมีด (knife peeling) เป็นวิธีการปอกเปลือก (peeling) โดยใข้มีด (knife) วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ใน
การรับประทานหรือเป็นการเตรียมวัตถุดิบที่จะการแปรรูป (
food processing) โดยการใช้มีด หรือใบมีดคม เช่น
การปอกเปลือกผักและผลไม้ วิธีการปอกเปลือกด้วยมีอาจใช้แรงงานคน มักใช้กับผัก ผลไม้ ที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ เช่น
ขิง ขมิ้น หรือในกรณีที่มีรูปร่างสม่ำเสมอ เช่น แครอท อาจใช้เครื่องจักรที่ติดตั้งใบมีด

   

 

 (เข้าชม 2,482 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก