connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Vacuum tumbler / เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ (vacuum tumbler) เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารในกลุ่ม เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์
มีวัตถุประสงค์เพื่อการหมักให้เกิดรสชาติ (marinate) หรือ การหมักเกลือ (salt curing) เพื่อให้เครื่องปรุงรส เช่น เกลือ
น้ำตาล เครื่องเทศ เกิดการออสโมซิส (osmosis) เข้าในชิ้นเนื้อได้เร็วขึ้น

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ ใช้เพื่อการหมักเนื้อสัตว์ที่มีชิ้นขนาดใหญ่ เช่น แฮม เบคอน และชิ้นเนื้อที่ชำแหละแล้ว เช่น
เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง ปลา เป็นต้น

หลักการทำงาน

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศมีลักษณะเป็นถังปิด ภายในเป็นภาวะสุญญากาศ (vacuum) ที่สูบอากาศออกจากถังด้วยปั๊ม
สุญญากาศ (vacuum pump) การสูบอากาศออก จะทำให้อากาศที่มีอยู่ในชิ้นอาหาร ระหว่างเซลล์ เคลื่อนที่ออกมาภายนอก
และเครื่องปรุงรส เคลื่อนที่เข้าไปในช้นเนื้อสัตว์ได้เร็วขึ้น ระหว่างทำงานตัวถังจะหมุนคลุกเคล้าเพื่อ
ได้รวดเร็วกว่าการหมัก
ใน
ความดันบรรยากาศปกติ

 

vacuum tumblervacuum tumbler

 

Vacuum Tumbler

http://www.foodnetworksolution.com/site/company/10/product/678

 

 

Reference

http://www.kmitl.ac.th/foodeng/new/file/project/2548-8.doc

 (เข้าชม 2,118 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก