connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Medium chain fatty acid / กรดไขมันสายกลาง

กรดไขมันสายกลาง (medium chain fatty acid) หมายถึงกรดไขมัน (fatty acid) ที่มีจำนวนคาร์บอนในโมเลกุล 12-14 อะตอม ได้แก่ กรดลอริก (lauric acid) กรดไมริสติก (myristic acid)(เข้าชม 1,080 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก