connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Oxygen scavenger / สารกำจัดออกซิเจน

Oxygen scavenger หมายถึง สารกำจัดออกซิเจน มีสมบัติสามารถดูดซับ (absorb) ออกซิเจนได้ อาจเรียกว่า oxygen
absorber โดยตัวเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง

การใช้ในอาหาร

Oxygen scavenger หรือ oxygen absorber ที่ใช้เป็นการค้าไ ด้แก่ ผง Iron oxide ซึ่งเป็น ธาตุเหล็ก หรือสารประกอบ
ธาตุเหล็ก โดยไม่ได้ใช้ผสมลงไปในอาหารโดยตรง แต่อาจบรรจุในซองเล็ก (sachet) แล้วใส่ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์ชั้นใน
(primary packaging) หรือผสมในเนื้อพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น PET เพื่อช่วยในการดูดซับออกซิเจนภายใน
บรรจุภัณฑ์ และป้องกันไม่ให้ออกซิเจนจากภายนอกสัมผัสกับอาหารได้ นำมาใช้กับอาหาร เรียกบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ว่า
active packaging

วัตถุประสงค์การใช้ เพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ทั้งการ
เปลี่ยนสี กลิ่น (off-flavour) เช่น ปฏิกิริยา
lipid oxidation ที่ทำอาหารที่มีไขมันสูงเกิดกลิ่นหืน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล
(browning reaction
) รวมทั้งป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) กลุ่มที่ต้องการออกซิเจน เช่น
รา (
mold) แบคทีเรียที่ต้องการอากาศ (aerobic bacteria)

อาหารที่ใช้

เหมาะสำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง ในอาหารที่มีไขมันและน้ำมันสูง เช่น อาหารทอด ถั่ว นัท เบเกอรี (bakery)
เช่น ขนมเค้ก (
cake) ขนมปัง พาสต้า (pasta) แฮม เนยแข็ง มายองเนส เป็นต้น

   


(เข้าชม 2,274 ครั้ง)

สมัครสมาชิก