Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Validation / การทดสอบความถูกต้องของวิธีการ

อาจหมายถึง การทดสอบการใช้งาน หรือตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการ เช่น วิธีการที่ใช้วิเคราะห์ เป็นต้น(เข้าชม 637 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก