connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

การเชื่อมอาร์กอน

การเชื่อมอาร์กอน ซึ่งกระบวนการเชื่อมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเติม เพื่อเพิ่มเนื้อให้กับแนวเชื่อม สำหรับการเชื่อมสเตนเลส
ที่มีความหนาต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร แต่อาศัยการหลอมละลายของเนื้อสเตนเลสเติมของตัวมันเอง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มี
โลหะแปลกปลอม เช่น ตะกั่ว มาผสมอยู่ในแนวเชื่อม(เข้าชม 259 ครั้ง)

สมัครสมาชิก