connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pineapple / สับปะรด

สับปะรด (pineapple) เป็นผลไม้ (fruit) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ananus comosus

 

พันธุ์สับปะรด

พันธุ์ศรีราชา หรือเรียกว่า พันธุ์ปัตตาเวียเป็นพันธุ์ที่ปลูกกันแพร่หลายที่สุดเนื่องจากเป็นที่นิยมของตลาดบริโภคสดและโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง (canned pineapple) น้ำสับปะรด สับปะรดกวน สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง แยมสับปะรด

ผลมีทั้งทรงกระบอกและทรงเจดีย์ปลายแหลม ปลายผลมีจุก ตาแบนเรียบ ผิวเปลือกระหว่างขอบตาเป็นสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลอมแดง เนื้อแน่นละเอียด สีเหลือง ฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม กลางผลมีไส้แข็งเหนียวเวลากินต้องตัดออกผลมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม ไม่ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งดอกเท่าพันธุ์อื่นๆ เนื้อมีกมีสีซีดและมีกรดจัดในฤดูหนาว

พันธุ์นางแล : เป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศมาปลูกที่ ต.นางแล อ.แม่จัน จ.เชียงราย จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีปลูกเป็นการค้ามากที่ ต. นางแลและบริเวณใกล้เคียง ผลมีขนาดเล็ก ทรงค่อนข้างกลมปลายผลไม่มีตะเกียง ตานูน เปลือกบาง ทำให้ขนส่งทางไกลทำได้ไม่ดีนักเมื่ออ่อนเปลือกสีเขียว เมื่อแก่เปลือกสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น สีเหลือง ฉ่ำน้ำ รสหวานจัด กลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง กลางผลมีไส้ขนาดเล็กค่อนข้างแข็ง ขนาดของผล 1-1.5 กิโลกรัม สับปะรดนางแลเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อถ่านแก๊สดี ไม่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง

 

พันธุ์ภูเก็ต : เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น พันธุ์สวี พันธุ์ชุมพร พันธุ์ตราดสีทอง เป็นต้น เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากในจังหวัดภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช ตราด เป็นพันธุ์ที่ทนทานกว่าสับปะรดพันธุ์อื่นๆและเป็นพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันมาก ผลรูปทรงกระบอก ปลายผลมีตะเกียง เปลือกหนา สีเหลืองอมส้ม เมื่อแก่จัดเป็นสีส้ม เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม กรอบ รสหวาน กลิ่นหอม ไส้กลางผลมีขนาดเล็ก ค่อนข้างแข็งและกรอบน้ำหนักเฉลี่ย 1,024.5 กรัม ผลกว้างเฉลี่ย 10.3 ซม. ผลยาวเฉลี่ย 16.3 ซม. ตอบสนองต่อสารเคมีเร่งดอกได้ดี แต่ไม่เหมาะต่อการส่งโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีตาลึก ทำให้ต้องเฉือนเปลือกติดเนื้อไปมาก

 

พันธุ์ภูแล : ผลเล็ก ทรงกระบอก ปลายผลมีจุก เปลือกหนา ผลดิบเปลือกสีเขียว ผลแก่สีเหลืองอมส้ม เมื่อสุกจัดเป็นสีส้ม เนื้อสีเหลืองอ่อน กรอบ หวาน ไม่ฉ่ำน้ำ กลิ่นหอม น้ำหนัก   4-5 ผลต่อกิโลกรัม

 

พันธุ์อินทรชิต : เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย มีปลูกกันกระจัดกระจายทั่วไปแต่แหล่งปลูกที่สำคัญคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลมีขนาดเล็ก ค่อนข้างกลมจนถึงทรงกระบอก ผลย่อนนูนเด่นชัด ตาใหญ่ลึก เปลือกเหนียวทนทานต่อการขนส่ง เมื่อแก่เปลือกมีสีเหลืองอ่อนปนเขียว เนื้อมีเส้นใยมาก สีเหลือง ไม่หอมจัด รสหวานอร่อย ค่อนข้างเปรี้ยว น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ตอยสนองต่อสารเคมีเร่งดอกได้ดี ไม่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมกระป๋อง ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหารเป็นหลักและใช้รับประทานสด

 

การแปรรูปสับปะรด:

ผลหรือเนื้อสับปะรด นอกจากรับประทานสดแล้วยังนำมาแปรรูป เพื่อการถนอมอาหาร (food preservation) เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่

ที่มา: http://www.centralinterfood.com/main.html

 

 

References

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_12_5.htm

สำนักพิมพ์ ยูทิไลซ์ จำกัด.การปลูกสับปะรดปลอดสารพิษและวิธีเพิ่มผลผลิต.บริษัท สำนักพิมพ์ ยูทอไลซ์ จำกัด.นนทบุรี.หน้า17-25

http://nutritiondata.self.com/facts/fruits-and-fruit-juices/2019/2

คณะผู้จัดทำ

 

 

 

น.ส.ศิริวรรณ ดิษาภิรมย์ รหัส 52011195

น.ส.สุทธินันท์ ตั้นชีวะวงศ์รหัส 52011308

น.ส.สุทธิยา ทองถาวร รหัส 52011312(เข้าชม 8,297 ครั้ง)

สมัครสมาชิก