Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Endosulfan / เอนโดซัลแฟน

เอนโดซัลแฟน (endosulfan) เป็นสารกำจัดศัตรูพืช (pesticides) ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยเฉพาะยิ่งกับการผลิตฝ้าย

Reference

เตรียมขึ้นบัญชีเฝ้าระวังสารเคมี 3 รายการ ( 04 / 11 / 2551 )(เข้าชม 780 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก