Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Diethylene glycol / ไดเอทิลีนไกลคอล

ไดเอทิลีนไกลคอล (diethylene glycol) เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร) อาจเรียกว่า หรือ ไดไฮดรอกซีไดเอทิลอีเทอร์ (Dihydroxydiethyl ether) หรือ ไดไกลคอล (diglycol) หรือ 2,2,'-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2'-oxybis-ethanol) หรือ 2,2'- ออกซีไดเอทานอล (2,2'-oxydiethanol)

ซึ่งเป็นอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

การใช้งาน

ไดเอทิลีนไกลคอล ใช้เป็นตัวทำละลาย สำหรับสารหลายชนิดที่มีสมบัติละลายได้ในน้ำ รวมทั้งยาด้วย

ความเป็นพิษ

ไดเอทิลีนไกลคอล เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดออกซาลิก (oxalic acid) ซี่งมีพิษทำลายสมอง และการทำงานของไต และทำให้เกิดโลหิตจาง พิษเฉียบพลัน ทำให้มีอาการอาเจียน ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ ความดันต่ำ กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง มึนงง หมดสติ ชัก อาจตายภายในไม่กี่ชั่วโมงจากระบบการหายใจล้มเหลว หรือตายภายใน 24 ชั่วโมง จากน้ำขังที่ปอด ผู้ป่วยที่หมดสติหรือชักเป็นเวลานานสมองอาจถูกทำลายโดยไม่สามารถฟื้นเป็นปกติได้(เข้าชม 1,144 ครั้ง)

สมัครสมาชิก