connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Boric acid / กรดบอริก

กรดบอริก (boric Acid) ใช้เป็นสารต้านจุลชีพ (antiseptic) เป็นวัตถุกันเสีย (preservative) และใช้เป็นตัวหยุดยั้งการเจริญของเชื้อรา (mold) ในแป้งทาตัว

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารกรดบอริก เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (prohibit substances) เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

อันตราย

กรดบอริกทำให้เกิดอาการพิษเฉียบพลัน อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ อาเจียน และท้องเสีย เป็นเมือกและเลือด ผิวหนังร้อนแดง ตามด้วยการลอกเป็นแผ่น ผิวหนังเป็นตุ่มพอง และมีการตายของหนังกำพร้า อาการง่วงซึม กล้ามเนื้อ ใบหน้า และปลายแขนขามีอาการบิดเกร็ง ตามด้วย การชัก มีไข้สูง ตัวเหลือง ปัสสาวะขัด มีการทำลายของไต ตัวเขียวจากการที่เลือดขาดออกซิเจน ความดันโลหิตลดลง ล้มฟุบหมดสติ และตายในที่สุด อาการเรื้อรัง ได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาเจียน ผมร่วง ชัก และโลหิตจาง(เข้าชม 2,157 ครั้ง)

สมัครสมาชิก