connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Potassium iodate / โพแทสเซียมไอโอเดต

โพแทสเซียมไอโอเดต หรือ แคลเซียมไอโอเดต ใช้เป็นสารฟอกสีแป้งข้าวสาลี และเนยแข็ง และช่วยปรับสมบัติของกลูเตน (gluten)
ใน
แป้งข้าวสาลีให้เหมาะสมต่อการอบ ใช้เสริมไอโอดีนในเกลือเพื่อป้องกันโรคคอพอก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร แคลเซียมไอโอเดตหรือโพแทสเซียมไอโอเดต
เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (
prohibit substances) ยกเว้นการใช้เพื่อปรับสภาวะโภชนาการเกี่ยวกับการขาดสารไอโอดีน ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อันตราย

แคลเซียมไอโอเดตหรือ โพแทสเซียมไอโอเดต เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard)
อาการพิษเฉียบพลันที่เกิดขึ้น ได้แก่ อาเจียนอย่างรุนแรง ถ่ายเหลวบ่อยๆ ปวดท้อง กระหายน้ำ ช็อก มีไข้ ถ่ายปัสสาวะไม่ออกเพ้อคลั่ง
มึนงง และตายเนื่องจากโลหิตเป็นพิษ การรับประทานเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดภาวะไอโอดีนเกิน โดยมีอาการเบื่ออาหาร
ตาแดง ปากอักเสบ ผื่นแดง ลมพิษ น้ำหนักลด นอนไม่หลับ มีอาการทางประสาท

 

Reference

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่องวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร(เข้าชม 1,032 ครั้ง)

สมัครสมาชิก