connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Chilli product / ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปโดยใช้พริกเป็นวัตถุดิบ เช่น พริกแห้ง พริกป่น ซอสพริก พริกดอง น้ำพริกแกงชนิดต่างๆ น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง(เข้าชม 513 ครั้ง)

สมัครสมาชิก