connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Beta-ray / รังสีบีตา

รังสีบีตา (beta-ray) คือ อนุภาคอิเล็กตรอน (บีตาลบ -) หรือโพซิตรอน (บีตาบวก+) พลังงานสูงที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมขณะเกิดการสลายกัมมันตรังสี เช่น Cesium-137

อิเล็กตรอนมีประจุลบในขณะที่โพซิตรอนซึ่งมีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนมีประจุบวก เนื่องจากรังสีบีตามีประจุไฟฟ้า เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสสาร เช่น อากาศ โลหะ หรือร่างกาย จึงสามารถทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอมของสสารเหล่านั้นได้(เข้าชม 1,286 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก