Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sanitary and phytosanitary measures / SPS

SPS ย่อมาจากคำว่า Sanitary and phytosanitary measures หมายถึง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นมาตรการที่ใช้ในการ
จำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ด้วยเหตุผลทางสุขอนามัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช การกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและ/หรืออยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(เข้าชม 399 ครั้ง)

สมัครสมาชิก