connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Diazinon / ไดอะซินอน

ไดอะซินอน (diazinon) เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides) ใช้เป็นสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต

 

ประโยชน์ : สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มนี้นำไปใช้ในการเกษตรและใช้ในครัวเรือนกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการควบคุมและกำจัดยุงก้นป่องที่เป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศและสามารถกำจัดแมลงชนิดต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยสาเหตุการเกิดพิษ

เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อระบบอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่นระบบประสาท กล้ามเนื้อ การหายใจ และสมอง เป็นต้น ลักษณะทางด้านคลินิคของสารพิษเคมีกำจัดแมลงทั้งสองกลุ่มนี้จะคล้ายคลึงกัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เสมหะออกมาก กล้ามเนื้อกระตุก ม่านตาเล็ก ชักเกร็ง และเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน สารเคมีกำจัดแมลงบางชนิดที่มีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน โทลูอีน และไซลีน จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปอดบวมน้ำ (lung oedema) ขึ้นในภายหลังได้ ผู้ที่ได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดแมลงส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากการหายใจเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย หรือกลืนกิน หรือสัมผัสสารพิษทางผิวหนัง พิษจากสารเคมีกำจัดแมลงจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษแต่ละชนิดซึ่งมีความเป็นพิษแตกต่างกันออกไป รวมทั้งขนาด หรือปริมาณที่ได้รับสารพิษและระยะเวลาที่ถูกสารพิษ บางรายอาจมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้แม้ได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดแมลงชนิดที่มีพิษน้อย แต่ถ้าได้รับพิษสะสมไว้ในร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่นเป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือนก็อาจจะมีอาการรุนแรง(เข้าชม 1,011 ครั้ง)

สมัครสมาชิก