connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

iodine / ไอโอดีน

ไอโอดีน (iodine) เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่พบเพียงเล็กน้อยในร่างกาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ที่ลำคอส่วนล่าง ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายให้เป็นพลังงาน ถ้าหากร่างกายขาดไอโอดีนตั้งแต่เด็ก จะทำให้เป็นโรคเอ๋อ ร่างกายแคระแกร็น และเป็นโรคคอพอก อาหารที่มีไอโอดีนสูง ได้แก่ อาหารทะเล และเกลืออนามัย วัยรุ่น หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตรต้องการอาหารที่มีไอโอดีนสูง(เข้าชม 1,074 ครั้ง)

สมัครสมาชิก