connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Carbonic acid / กรดคาร์บอนิก

กรดคาร์บอนิก (carbonic acid) เป็นกรด (acid) ประเภทกรดอ่อน (weak acid) มีสูตรโมเลกุล H2CO3ได้จากการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ

 

                          CO2         +      H2O         →          H2CO3

 

กรดคาร์บอนิกพบได้ในเครื่องดื่มอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbonated beverage) เช่น น้ำโซดา น้ำอัดลม

เกลือของกรดคาร์บอนิก คือไบคาร์บอเนต (หรือ ไฮโดรเจนคาร์บอเนต, -HCO3- ) และ คาร์บอเนต (-CO3= )(เข้าชม 1,559 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก