connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / มอก.

มาตรฐานบังคับ ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานบังคับ

 
น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด  
(PDF) เลขที่ มอก. รายชื่อ มอก.
มอก 8-2549 น้ำซอสปรุงรส
มอก 51-2530 สับปะรดกระป๋อง
มอก 56-2552 น้ำตาลทราย
มอก 99-2549 น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
มอก 100-2549 น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
มอก 101-2549 น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
มอก 112-2549 น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
257-2549 น้ำบริโภค
271-2548 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
315-2548 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
330-2530 มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
109 393-2548 ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
400-2549 เส้นหมี่
117 429-2548 น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
119 444-2549 วุ้นเส้น
120 ประกาศแก้ไขมอก. 462-2548 ซุปกึ่งสำเร็จรูป (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศแก้ไขมอก. 639-2548 แป้งข้าวเหนียว (แก้ไขครั้งที่ 1)
165 694-2548 เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
169 735-2550 แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
738-2547 นมสด
180 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
799-2548 เจลาติน
187 832-2548 ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
189 842-2548 กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
541 2297-2549 ใส้กรอกโบโลนญา
542 2298-2549 ใส้กรอกฮอตดอก
543 2299-2549 ใส้กรอกแฟรงก์เฟอร์เตอร์
544 2300-2549 ใส้กรอกเวียนนา
561 2317-2549 ทุเรียนกรอบ
562 2318-2549 ทุเรียนกวน
236 ประกาศแก้ไขมอก.1061-2548 วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป (แก้ไขครั้งที่ 1)
1137-2550 โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
1219-2547 แหนม
1402-2540 มายองเนสและสลัดครีม
1535-2541 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
371 2085-2544 เกลือบริโภค
372 2086-2544 เกลือบริโภคบริสุทธิ์
2146-2546 นมเปรี้ยว
443 2208-2547 น้ำแร่ธรรมชาติ
606 2349-2550 ไคติน
608 2351-2550 ไคโตซาน
642 2383-2551 พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

     
237 1069-2552 สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
248 1136-2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
204 900-2547 ถ่านกัมมันต์
118 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
296 1379-2551 ถังเก็บน้ำพลาสติก
297 1384-2548 ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทิลีนโฟม
180 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร
306 1420-2551 ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม
     
446 2211-2548 แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม
472 2239-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ วิธีตรวจนับมีโซฟิลิกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย โดยเทคนิคการนับจำนวนโคโลนีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซ๊ยส
473 2240 เล่ม1-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 1 ข้อแนะนำทั่วไปในการประกันคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ
474 2240 เล่ม2-2548 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 2 ข้อแนะนำในทางปฏิบัติสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ
492 2255 เล่ม1-2548 อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 1 วิธีเชดาห์ล
493 2255 เล่ม2-2548 อาหารสัตว์-วิธีวิเคราะห์โปรตีน เล่ม 2 วิธีย่อยโดยใช้แท่นหลุมให้ความร้อนและใช้ไอน้ำกลั่น
565 2322-2549 อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพีชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟ
566 2323-2549 อาหารสัตว์ - วิธีวิเคราะห์สารตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพีชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟ
650 2392-2551 เครื่องกรองน้ำดื่ม
668 2396-2551 จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ข้อกำหนดทั่วไปและข้อแนะนำสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา

http://www2.dede.go.th/tis54/index.html

 

 

 (เข้าชม 4,385 ครั้ง)

สมัครสมาชิก