connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

หยั่นหว่อหยุ่น

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอสปรุงรส ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2525 เพื่อผลิตซีอิ๊วตราเด็กสมบูรณ์ ออกว่างตลาดเป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปัจจุบัน ได้แก่ ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ เต้าเจี้ยว และซอสหอยนางรม(เข้าชม 315 ครั้ง)

สมัครสมาชิก